REFERENCE

Item Name

Podravka Koprivnica

Studenac, Lipik

U novom skladišnom prostoru od 1200 m2 instalirana je najmodernija industrijska LED rasvjeta. Radi se o našem proizvodu E+ HB380 koji svojim karakteristikama zadovoljava sve najnovije standarde sigurnosti i kvalitete.

Detalji

Klijent: Podravka d.o.o. Koprivnica

Datum: rujan, 2014

Proizvod: E+ HB380


Slični projekti