REFERENCE

Item Name

Tehnix d.o.o. Donji Kraljevec

Hrvatska

Modernizacija postojeće rasvjete uz sufinanciranje FZOEU.
Projektirana električna instalacija obuhvatila je zamjenu postojeće rasvjete s metalhalogenim izvorom svjetlosti 250 (400)W s energetski učinkovitom LED rasvjetom iz E+ HB380 linije proizvoda.

Detalji

Klijent: Tehnix d.o.o. Donji Kraljevec

Datum: 2015.

Proizvod: E+ HB380

Galerija slika:

CASE STUDY

„Kompanija Tehnix d.o.o. Donji Kraljevec modernizirala je postojeću rasvjetu u svojim proizvodnim halama, uz sufinanciranje FZOEU temeljem natječaja EnU-4/2015 namijenjenog projektima energetski učinkovitih elektromotornih pogona i ostalih mjera energetske učinkovitosti u proizvodnim procesima.
Prilikom implementacije projekta, kompanija Tehnix odlučila se za domaćeg proizvođača ekološke i energetski učinkovite rasvjete, poduzeće Energy Plus d.o.o. iz Ludbrega, s kojim smo ostvarili odličnu poslovnu suradnju, ne samo na tom projektu, već i na sličnim projektima vezanim uz inovativne proizvode kompanije Tehnix. Postojeća rasvjeta s metalohalogenim izvorom svjetlosti 50 (400)W zamijenjena je s energetski učinkovitom LED rasvjetom iz E+HB380 linije proizvoda.
S novo implementiranom rasvjetom omogućeni su bolji i sigurniji uvjeti rada te, što je važno napomenuti, uz znatno manje troškove povećali smo razinu produktivnosti i istovremeno značajno doprinijeli zaštiti okoliša.“
Đuro Horvat
direktor Tehnix d.o.o.

Kako se dolazi do ovakvih (i sličnih) rezultata?

Između industrijskih lidera koji su svoje povjerenje dali ENERGY PLUS proizvodima izvedenim u LED tehnologiji, ovom prilikom izdvajamo primjer kompanije TEHNIX d.o.o. , vodećeg hrvatskog proizvođača strojeva i opreme za zaštitu okoliša (eko industrija).

Elektrotehnički projekt
Analiza postojećeg sustava rasvjete,... analiza postojećeg sustava rasvjete obuvaća utvrđivanje točnog broja rasvjetnih tijela, njihove karakteristike, kao i procjenu stanja postojeće električne instalacije. Utvrđuje se stanje za svaki proizvodni pogon posebno.
Isto tako, određeno vremensko razdoblje prate se troškovi za električnu energiju.
Analiza isplativosti zamjene ... prema podacima iz analize postojećeg sustava rasvjete, u proračunskim tablicama radi se simulacija zamjene rasvjetnih tijela odgovarajućom rasvjetom izvedenom u LED tehnologiji, iz proizvodnog programa ENERGY PLUS d.o.o.
Izračun povrata ulaganja (ROI) ... temeljem podataka iz analize postojećeg sustava i analize isplativosti dolazimo do najvažnijeg dokumenta za svakog investitora - izračuna povrata ulaganja (ROI). Iz njega iščitavamo podatke o vremenu povrata investicije (sa ili bez sufinanciranja nekog od HR ili EU Fondova), te smanjenju zagađenja stakleničkim plinovima.
Implementacija, kontrolna mjerenja i validacija ... samom zamjenom postojeće rasvjete nije završen projekt. Potrebna su kontrolna mjerenja i validacija rezultata mjerenja, kako bi se potvrdili izračuni iz analize isplativosti i cijelog projekta.

Planirate ulaganje u energetski učinkovitu rasvjetu?

LED rasvjeta ENERGY PLUS je energetski učinkovita i ekološki prihvatljiva LED rasvjeta.
Vlastitim proizvodnim programom, inovacijama i primjenom najnovijih tehnoloških dostignuća, ENERGY PLUS d.o.o. pruža rasvjetna rješenja za industrijske hale i skladišta, poslovne i upravne zgrade, trgovine i trgovačke centre, hotele, škole, bolnice i druge javne zgrade te javnu i cestovnu rasvjetu. Vrhunski timovi podrške klijentima i projektiranja rasvjete osiguravaju nalaženje optimalnog rješenja. Uostalom, to potvrđuju vrijedne reference iz Hrvatske i svijeta.

Napravite 1. korak >> javite nam se

Slični projekti