REFERENCE

Item Name

MIS trgovina, Varaždin

Hrvatska

Naša E+TUBE rasvjeta upotpunila je doživljaj kupovanja u Mis trgovini u LUMINI centru.
Direktna i indirektna rasvjeta prostora od cca. 130m2 doprinosi atraktivnosti prodajnog prostora.

Detalji

Klijent: MIS trgovina, Hrvatska

Datum: ožujak, 2014

Proizvod: E+ TUBE


Slični projekti