ENERGY PLUS d.o.o. dobitnik Nagrade Hrvatske udruge poslodavaca za primjere dobre prakse DOP-a

Nagrada Hrvatske udruge poslodavaca utemeljena je u okviru EU projekta „Društveno odgovorno poslovanje za sve“ (CSR for ALL) i nastavila se razvijati kao važna aktivnost HUP-a kojom se potiče primjena načela DOP-a u poslovanju naših tvrtki članica.

Nagrade se dodjeljuju u područjima brige za zaposlenike, brige za zajednicu i brige za okoliš, i to u kategorijama malih, srednjih i velikih tvrtki. ENERGY PLUS d.o.o. dobitnik je nagrade u kategoriji srednjih tvrtki:
-briga za okoliš:
za projekt „Energy Plus iz centra svijeta doprinosi ekologiji“


Ovogodišnju svečanost dodjele nagrada svojim dolaskom je uveličala i predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, koja je uz vodstvo HUP-a uručila nagrade dobitnicima.Ključne informacije o projektu

Pogledajte video kojim je ENERGY PLUS d.o.o. predstavljen na dodjeli nagrade:

 

Naziv DOP projekta
Energy Plus iz centra svijeta doprinosi ekologiji
Opis projekta
Koncept implementacije projekata energetske učinkovitosti u području rasvjete sa EnergyPlus profesionalnom LED rasvjetom doprinosi prvenstveno očuvanju okoliša i promicanju ekologije i društveno odgovornog poslovanja kroz smanjenje emisije štetnih plinova kao što su CO2, SO2, NOx. Ujedno se ostvaruje direktna ušteda u potrošnji el. energije izražena u kWh, koja je precizno mjerljiva za period od jedne godine ili duže. Uz manju potrošnju el. energije postiže se ista ili bolja rasvijetljenost prostora sukladno propisanim standardima i potrebama investitora. Proizvodi su prije svega ekološki, jer ne sadrže živu, olovo, kadmij bromid ni druge štetne sastojke, za razliku od klasične rasvjete. Implementacijom ekološke i energetski učinkovite LED rasvjete znatno se smanjuje svjetlosno zagađenje, a uz to se ne emitiraju štetna UV zračenja.

Ciljevi projekta
Doprinos ekologiji i zaštiti prirode kroz smanjenje emisije štetnih plinova i direktnih ušteda u potrošnji el. energije.

Planirani rezultati
Kroz napredak tehnologije i vlastiti razvoj u narednih 5 (pet) godina uštedjeti minimalno 30.000.000,00 kWh električne energije, a samim time upeterostručiti doprinos smanjenju emisije svih štetnih plinova.

Ostvareni rezultati
Direktan doprinos ekologiji s naslova smanjenja emisije štetnih plinova, uslijed ostvarenih ušteda u potrebama za električnom energijom. U 3 (tri ) godine produkcije ostvareno je smanjenje emisije:
 • CO2 (kg) = 2.538.802,01
 • SO2 (kg) = 30.384,60
 • NOx (kg) = 10.128,20 .
 • Svi podaci korišteni u izračunima dobiveni su empirijskim i iskustvenim prosječnim vrijednostima električne snage izvora svjetlosti, a za izračun emisije štetnih plinova korišteni su kriteriji koje propisuje FZOEU.

  Područje na kojem se projekt provodi
  Zamjena ili ugradnja LED rasvjete u unutarnjim (industrijski i proizvodni pogoni, skladišta, nadstrešnice, uredi, hodnici) i vanjskim prostorima (javna rasvjeta, parkirališta, prilazi).

  Što kvalificira ovaj projekt kao primjer dobre prakse DOP-a?
  Zamjenom ili ugradnjom profesionalne i energetski učinkovite LED rasvjete direktno se doprinosi ekologiji i očuvanju prirode kroz smanjenje emisije štetnih plinova bez emitiranja UV zračenja. Proizvodi su ekološki prihvatljivi, ne sadrže štetne sastojke i mogu se reciklirati. Implementacijom projekata energetske učinkovitosti postižu se niži životni troškovi koji izravno utječu na standard i održivi razvoj gospodarstva i građana.

  Ključni čimbenici uspjeha projekta
  1. edukacija investitora/klijenata
  2. pozitivna odluka o implementaciji energetski učinkovite LED rasvjete
  3. ostvarivanje rezultata u području ekologije i društveno odgovornog poslovanja

  Ključni izazovi u provedbi projekta i načini prevladavanja
  1. nepovjerenje investitora zbog neznanja
  2. razbijanje predrasuda da je LED tehnologija skupa i nepriuštiva
  3. prepoznavanje LED tehnologije kao standarda u rasvjeti

  Misija tvrtke i njezine temeljne vrijednosti
  Ciljevi poduzeća Energy Plus svode se na osnovne principe kojih se tvrtka pridržava: ponuditi tržištu nove, kvalitetne i konkurentne proizvode i pri tome jačati domaću industriju baziranu na LED tehnologiji.

  Kako ovaj DOP projekt doprinosi ispunjavanju misije tvrtke?
  Izuzetno smo zadovoljni i ponosni što na domaćem i inozemnom tržištu možemo ponuditi proizvode visoke kvalitete, a koji su rezultat vlastite inovativnosti i razvoja. Na svim razinama poslovanja želja nam je maksimalno doprinijeti društvu, pojedincu i prirodi, s temeljima na moralnim zakonima i ljudskim vrijednostima

  Kako je DOP ugrađen u poslovanje ENERGY PLUS d.o.o.?
  DOP je ugrađen u sve segmente poslovanja poduzeća: od razvoja proizvoda, nabave materijala, proizvodnju, ispitivanje i stavljanje na domaće i inozemno tržište. Sve što se primjenjuje u proizvodnji nabavlja se na hrvatskom tržištu od domaćih proizvođača i na taj način se jača domaća industrija energetske učinkovitosti i industrija općenito.

  CASE STUDY

  Saznajte više o temi kroz "Primjer dobre prakse" na projektu tvrtke TEHNIX d.o.o.