riječnik pojmova


LED (dioda koja emitira svjetlost) je poluvodička dioda koja emitira svjetlo čim se kroz nju pusti električna energija. Prilikom direktne rekombinacije para elektron-šupljina, emitira se foton svjetla. Takvo svojstvo imaju poluvodiči galij – arsenid (GaAs), galij-fosfid (GaP) i silicijev karbid (SiC). Ta pojava se naziva elektroluminiscencija . Boja emitiranog svjetla ovisi o poluvodiču, kao i o primjesama u njemu i varira od infracrvenog (daljinski upravljači), preko vidljivog do ultraljubičastog dijela spektra.
Svjetlosni tok je snaga zračenja koju izvor svjetla emitira u svim smjerovima, mjerna jedinica je 1 Lumen (lm)
Jakost svjetlosti predstavlja svetlosni tok u određenom smjeru. Mjerna jedinica je 1cd (Candela)
Rasvijetljenost prosječna rasvijetljenost neke površine je svjetlosni tok po jedinici površine, mjerna jedinica je 1 Lux, Lux = Lumen/kvadratni metar
Luminancija pokazuje utjecaj svjetline neke plohe koju vidi oko. Mjerna jedinica je Candela/metar kvadratni
Index vjernosti boja (CRI – Color Rendering Index) pokazuje koliko realno neko rasvjetno tijelo osvjetljavajući neki predmet prikazuje boju tog predmeta u usporedbi s prirodnom svjetlošću. Označava se u rasponu od 0 do 100.Prirodno vanjsko svjetlo ima CRI 100. Što je CRI veći, to je prirodnija boja svjetla,
Efikasnost izvora svjetlosti predstavlja učinak izvora svjetlosti u odnosu na izvor električne energije izraženo u (lm/W) lumenima po jedinici ulazne snage u vatima (W). Izvori svjetlosti pretvaraju električnu energiju u svjetlosnu energiju. Neki primjeri: obične žarulje imaju efikasnost od cca. 10 lm/W, štedne žarulje cca. 55 lm/W, fluorescentne cijevi do 80lm/W, LED od cca. 95 lm/W do 160 lm/W.
Boja svjetlosti za označavanje boje nekog izvora svjetlosti koristi se pojam temperature boje koja se mjeri u Kelvinima [K] i označava boju izvora svjetlosti uspoređujući je s bojom svjetlosti koju zrači apsolutno crno tijelo.
Optika (leće) mijenja smjer vidljivog svjetla njačešće refleksijom preko leća
Kut svjetla (beam angle) kut rasipanja svjetlosti iz centralnog dijela izvora zrake svjetlosti žarulje, a gdje je jačina svjetlosti barem 50% maksimuma.
Regulacija jačine svjetlosti (dimming) sposobnost rasvjetnog tijela da uz pomoć elektronike daje jačinu svjetlosti od 100% do 0%.
Svjetlotehnički proračun najkraće, to je proračun nivoa rasvijetljenosti. Vodeći računa o svim preduvjetima za dizajn rasvjetnog sustava, pred projektanta se postavlja pitanje koliko svjetiljki i kakvih karakteristika, je potrebno koristiti da se postigne zadani nivo rasvijetljenosti.
IP zaštita stupanj zaštite od čestica prašine i kapljica vode
IK zaštita stupanj mehaničke zaštite od upada (probijanja) stranog tijela, od 0-10