LED rasvjeta kao javna rasvjeta


Javna rasvjeta za vaš Grad ili Općinu

Javna rasvjeta je dio komunalne infrastrukture svakog naseljenog područja čiju izgradnju i održavanje regulira „Zakon o komunalnom gospodarstvu“, a u nadležnosti je gradova i općina. Primarna funkcija javne rasvjete je osiguravanje prometa ljudi i vozila noću kroz gradske i seoske javnoprometne površine na siguran način.
Sekundarna funkcija javne rasvjete je isticanje ambijentalnosti prostora izvedene na način da ne ugrožava sigurnost prometa i ne uzrokuje svjetlosno onečišćenje.
Kvalitetna javna rasvjeta noću omogućuje nesmetano obavljanje prometa i najrazličitijih aktivnosti te značajno utječe na kvalitetu života.


Svjetlosno onečišćenje vanjske rasvjete

Svjetlosnim onečišćenjem naziva se svaka nekorisna emisija umjetne svjetlosti u prostor izvan zone koju je potrebno osvijetliti (ceste, ulice, trga, spomenika, reklame...).
Dizajn rasvjetnih tijela i nepravilna montaža najčešći su uzroci svjetlosnog onečišćenja, a rezultira zagađenjem neba i okoline viškom svjetlosti odnosno nestankom noći.
Javna rasvjeta izvedena u LED tehnologiji, svojim dizajnom i korištenjem usmjerivača svjetlosnog snopa (leće) doprinosi i očuvanju biološke raznolikosti i zaštiti noćnog neba.


LED rasvjeta: suvremena, energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta

Suvremena energetski učinkovita javna rasvjeta omogućuje nam noću sigurno odvijanje prometa te nesmetano obavljanje najrazličitijih aktivnosti: okupljanja, bavljenja sportom, druženja, zabave i slično. Ista ne uzrokuje svjetlosno zagađenje te ne ugrožava insekte i druga bića aktivna noću. Tehnološkim razvojem rasvjetnih tijela, suvremenu vanjsku rasvjetu moguće je podijeliti na:

 • cestovnu rasvjetu (rasvjeta prometnica),
 • urbanu rasvjetu (rasvjeta trgova i pješačkih zona) i
 • reflektorsku rasvjetu (rasvjeta fasada i prestižnih objekata).

 • U usporedbi s klasičnim rasvjetnim tijelima, rasvjetna tijela izvedena u LED tehnologiji karakteriziraju:
 • smanjena potrošnja električne energije
 • nema emitiranja UV i IR zraka
 • smanjena emisija stakleničkih i drugih štetnih plinova u okoliš
 • otpornost na vibracije i udarce
 • nema generiranja topline
 • velike mogućnosti u dizajnu uz kontrolu svjetlosne emisije bez rasipanja svjetla u okoliš.

 • Ove karakteristike svrstavaju LED rasvjetna tijela u suvremenu, energetski učinkovitu i ekološku rasvjetu.

  Što svaka Općina ili Grad trebaju učiniti?

  Preporuka za sve gradove i općine jest uspostavljanje registra javne rasvjete - baze podataka koja treba sadržavati popis ulica, mjernih mjesta, stupova, uklopno stanje, listu događaja, mjesečne troškove i potrošnju. Uspostava takve baze podataka omogućuje kontrolu potrošnje, smanjenje troškova održavanja, te se iz nje sumiraju podaci za planiranje budućih potreba i proširenje sustava rasvjete, uključivo i obavljanje energetskog pregleda sa prijedlozima poboljšanja mjera učinkovitosti sustava javne rasvjete.

  Učinkovito upravljanje javnom rasvjetom karakterizira:

 • projektiranje javne rasvjete u skladu s propisanim normama
 • korištenje učinkovitih izvora svjetla (napredne tehnologije)
 • ispravna montaža izvora svjetla (svjetlosno zagađenje)
 • upravljanje, praćenje troškova i potrošnje javne rasvjete
 • redovito održavanje

 • Potrebno je redovno praćenje parametara potrošnje (troškovno i energetski), eventualne promjene tarifnog modela i promptno reagiranje pri promjenama na tržištu (npr. povlašteni kupac, promjena tarifnog modela, i drugo).

  ENERGY PLUS LED rasvjeta je energetski visoko učinkovit i ekološki prihvatljiv izbor

  E+ DOVELinija proizvoda E+ DOVE je linija niskoenergetske, LED vanjske i unutarnje rasvjete, prikladna za osvjetljavanje prometnica (klasa ME1, ME2, ME3, ME4, ME5 i ME6), tunela, raskršća, šetnica, parkirališta i svih drugih vanjskih prostora, koja zamjenjuje konvencionalnu uličnu rasvjetu uz uštedu električne energije od 50% do 75%.

  Vlastitim proizvodnim programom (energetski učinkovita rasvjetna tijela, nosači, kontroleri i ostala oprema), inovacijama i primjenom najnovijih tehnoloških dostignuća, ENERGY PLUS d.o.o. pruža rasvjetna rješenja za industrijske hale i skladišta, poslovne i upravne zgrade, trgovine i trgovačke centre, hotele, škole, bolnice i druge javne zgrade te javnu i cestovnu rasvjetu.
  Naš tim stručnih i vrlo motiviranih djelatnika podrške klijentima i projektiranja rasvjete osiguravaju nalaženje optimalnog rješenja. Uostalom, to potvrđuju vrijedne reference iz Hrvatske i svijeta.


  Kako zaokružiti investiciju u poboljšanje energetske učinkovitosti i sigurnosti u prometu?

  Poznato je kako javna rasvjeta zauzima veliki udio u troškovima gradova i općina. Pod troškovima javne rasvjete podrazumijevaju se troškovi izgradnje, upravljanja, održavanja i uređenja objekata te troškovi električne energije za rasvjetljavanje javnih površina i javnih cesta.
  Uz svu tehničku i ekološku superiornost, suvremena LED rasvjeta odlikuje se mogućnostima visokih ušteda za korisnike (od 50 do gotovo 80%), na temelju kojih se može pronaći povoljno rješenje i budžet za zaokruživanje i otplatu investicije.

  Za financijske potrebe projekta dovoljno je kontaktirati naše djelatnike koji će vam sukladno obujmu i financijskom zahtjevu projekta izraditi i prezentirati mogućnosti financiranja posebno namijenjene za jedinice lokalne samouprave na teritoriju RH.

  Financijski paket kreira se na način da pokriva potpuno ili djelomično (su)financiranje projekta, uz mogućnosti da isti ne predstavlja nikakvo kreditno zaduženje u proračunu, ili putem pružanja usluge o energetskom učinku, a sve ovisno o mogućnostima i zahtjevima Općine ili Grada.


  Reference

  ENERGYPLUS profesionalna LED rasvjeta logičan je izbor pri odabiru rasvjetnih tijela, bilo da se radi o modernizaciji postojeće rasvjete ili o novom projektu.
  Svojom efikasnošću, kvalitetom i dugotrajnošću, ENERGY PLUS LED rasvjeta sve više osvaja tržište. Uostalom, to potvrđuju vrijedne reference iz Hrvatske, Europe i svijeta.
  Saznajte više klikom na: ENERGY PLUS referentna lista