Završen "Projekt rekonstrukcije javne rasvjete" u LudbreguGrad Ludbreg je odabran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao korisnik sredstava neposrednog sufinanciranja provedbe projekta energetske učinkovitosti s ciljem ostvarenja ušteda energije u Sustavu javne rasvjete.
Nakon što je utvrđen plan implementacije, praćenja, mjerenja i verifikacije mjera energetske učinkovitosti, u suradnji s ENERGY PLUS d.o.o. i ‘Energetska učinkovitost – Cementara’ iz Zagreba, pristupilo se zamjeni postojeće energetski neefikasne konvencionalne rasvjete profesionalnom LED rasvjetom.
Nadzor je obavio glavni projektant: IPT Inženjering iz Zagreba.Projekt obuhvaća grad Ludbreg i naselja Selnik, Sigetec i Kučan (70% ukupne javne rasvjete na području Grada Ludbrega).
Ugovor je potpisan na period od 103 mjeseca. Uz zamjenu postojećih neadekvatnih svjetiljki izvršena je i popuna mreže sa nedostajućima, sukladno zahtjevima za pojedinu klasu prometnice, a umjesto postojećih 757 ugrađeno je 956 novih LED svjetiljaka.

Podaci o projektu

Prije obnove

Nakon obnove

Ukupno instalirana snaga javne rasvjete

126,3 kW

47,25 kW

Ukupan broj izvora svjetlosti

757

956

Broj svjetiljki

757

956

Prevladavajući tip svjetiljki

Visokotlačni natrij

LED

Godišnja potrošnja električne energije

445.977,50 kWh

193.700,06 kWh

Godišnji troškovi električne energije

52.523,07 EUR

22.812,89 EUR


Vrijednost projekta iznosi više od 3,5 milijuna kuna, a sufinancira se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 1.154.457,00 kuna. Ostala sredstva osigurat će se kroz energetsku uslugu. Investicija se isplaćuje kroz buduće mjesečne odnosno godišnje ostvarene energetske uštede na potrošnju i održavanje nove javne rasvjete, a isplatit će se u roku 6 godina.
Procjenjuje se, naime, da će postavom novih rasvjetnih tijela potrošnja biti tek 63,5 posto u odnosu na prijašnju potrošnju, iako je sada veći broj rasvjetnih tijela nego prije.
Godišnja potrošnja smanjit će se za 334.000 kWh.
Za Grad, koji je vlasnik javne rasvjete, to znači godišnje oko 290.000,00 kuna manje troškova potrošnje električne energije.