Zajedno do energetske učinkovitosti

Savez za energetiku Hrvatske

Savez za energetiku Hrvatske je nacionalno, nezavisno, strukovno, nevladino i neprofitno udruženje fizičkih osoba, udruga, društava i drugih neprofitnih organizacija, obrta, malih i srednjih poduzeća, velikih trgovačkih i dioničkih društava, znanstveno – istraživačkih centara, poduzetničkih inkubatora, općina i gradova čija je barem jedna djelatnost ili projektna aktivnost usko vezana uz područje energetike i zaštite okoliša odnosno održivog razvoja, a s posebnim naglaskom na djelatnosti u području održive arhitekture, niskougljične gradnje, održivog uređenja i inteligentnog upravljanja domom, obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti, naprednog prijenosa i distribucije, niskougljične i e-mobilnosti, proizvodnje i distribucije niskougljičnih kućanskih i industrijskih uređaja i sustava, ekološke proizvodnje hrane, tehnologije reciklaže i proizvodnje i distribucije proizvoda od recikliranih materijala, održivog turizma te održivog upravljanja vodnim resursima.

Savez za energetiku Hrvatske je osnovan kao područno-interesna, jedinstvena i krovna neprofitna organizacija na području Republike Hrvatske, a za područje energetike i zaštite okoliša odnosno održivog razvoja. Pritom Savez svoj djelokrug rada temelji na pružanju podrške razvoju i popularizaciji naprednih gradova, čiste energije, održivog načina življenja, odgovornog turizma, zelene industrije i financiranja takvog razvoja.

Neosporan je doprinos Saveza u podizanju razine značaja zelenog gospodarstva u Hrvatskoj kao jedne od ključnih pokretačkih odrednica za razvoj Hrvatske na kvalitetan i održiv način, bazirano na entuzijazmu i nepresušnoj energiji mladih pokretačkih snaga Saveza. Širina i obuhvat tematike te razina obrade i pokrivanja dnevnih informacija daje za pravo ocijeniti da postaju nezaobilazan medij u praćenju tematike zelenog gospodarstva.
Aktivnosti Saveza kao i sve vijesti vezane uz zeleno gospodarstvo pratite na portalu www.croenergo.eu