Zajedno do energetske učinkovitosti


Mogućnosti financiranja - Slatinska banka

ZELENA AKCIJA - PROMOTIVNA PONUDA!
Kupnja ENERGY PLUS rasvjete na 12 mjesečnih rata bez učešća, kamata i bilo kakvih troškova financiranja


Slatinska banka d.d. financijska je institucija u domaćem vlasništvu pa je suradnja s ENERGY PLUS d.o.o., domaćim proizvođačem opreme za energetsku učinkovitost u potpunosti komplementarna. Ovime predstavljamo liniju financiranja koja za krajnjeg korisnika ne predstavlja formalnu kreditnu obavezu.

PREDMET FINANCIRANJA:
 • ponuda ENERGY PLUS d.o.o. (ili povezanog prodajnog zastupnika)
 • Demontaža i montaža rasvjetne i pripadajuće opreme
 • Troškovi projektne dokumentacije
 • Ostali opravdani troškovi za implementaciju projekta
ROKOVI FINANCIRANJA:
 • Do 12 mjeseci bez učešća i bilo kakvih troškova financiranja
PREDNOSTI:
  - Nije potrebno nikakvo učešće (financira se cjelokupni iznos sa PDV-om)
  - Klijent nema evidentiranu obavezu kredita u svojoj bilanci
  - Minimalna papirologija, jedini uvjet je prihvatljiv bonitet
  - Brza procedura i implementacija posebno za projekte manje zahtjevne nabave

Slatinska banka d.d. u suradnji sa ENERGY PLUS sudjeluje u financiranju energetski učinkovitih projekata sa i bez učešća i sa duljim rokovima otplate, uključivo i povezane infrastrukture potrebne za implementaciju projekta.

Posebne linije financiranja otvorene su za:
 • SVE PRAVNE OSOBE NA TERITORIJU RH kao i njihovih podružnica izvan RH,
 • JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, odnosno za gradove i općine na području RH a koje trebaju cjelovitu ili djelomičnu podršku u implementaciji projekata.
Moguće je i djelomično financiranje projekata npr. ukoliko je potrebno osigurati učešće u projektima koji se kandidiraju na neki od Fondova ili privremeno financiranje za vrijeme trajanja procedure odobrenja kod Fondova odn. za vrijeme pripreme Natječaja koju su u planu ili projekata koji su u tijeku obrade.

Što je potrebno za odobrenje financiranja?
  - Izrađena informativna ponuda
  - Naziv pravne osobe ili JLS, adresa i OIB, sa informacijom o zakonskom zastupniku
  - Moguće ovjeravanje instrumenta osiguranja kod Javnog bilježnika za period trajanja financiranja
Iznimno, za pojedine klijente moguće je financiranje po istom principu i do 24 mjeseca uz prethodno odobrenje banke i uključen trošak financiranja za dodatnih 12 mjeseci sukladno bonitetu klijenta.

Kontakti:

Koordinator za zelene projekte je gosp. Joško Lugović, koordinator poslovne mreže Slatinske banke.
E-mail: jlugovic@slatinska-banka.hr
Telefon: 099/4380-934

Koordinator financiranja projekata od strane ENERGY PLUS je gosp. Miroslav Hlebar, član Uprave.
E-mail: mhlebar@energyplus.hr
Telefon. 091/1819 601